Meet our NEMS Guidance Department!

 • Guidance Department Phone Number: 410-996-6212


 • Appointmnet

  Sharon Brockell  Brockell

  shbrockell@ccps.org

  (410) 996 - 5401 ext. 40038

  Guidance Counselor

  • Grade 6 (Last Names A-K)
  • Grade 6 

  Office Hours:

  • Monday through Friday
  • 7:30-3:00

  Jennifer Jones                                                           

  jrjones@ccps.org

  (410) 996 - 5401 ext. 53964

  Guidance Counselor                                                                                 

  • Grade 6 (Last Names L-Z)                                                                                                       
  • Grade 8 

  Office Hours:

  • Monday through Friday
  • 7:30-3:00     
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Ashley Mcintire                                                                                            

  anmcintire@ccps.org

  (410) 996 - 6212                                                                          

   Guidance Secretary